Servisní prohlídka

Informace o servisních prohlídkách:

Pravidelná servisní prohlídka je velice důležitá pro zachování správné funkce kotle. Termín provádění je 1x ročně.
Servisní prohlídka sice nemůže zcela zabránit poruše či havárii otopného zařízení, eliminuje však problémy, které vznikají při zanedbávání pravidelné údržby zařízení (špatná účinnost, vysoká toxicita zplodin hoření a špatné spalování, únik spalin do okolí kotle, poškození hořáku a výměníku, náchylnost k výpadkům funkce, kolísání tlaku otopné vody, atd.)
Průměrný čas servisní prohlídky je kolem 2 hodiny, dle výrobce a stavu, ale někdy se může protáhnout i na tři hodiny.

Správná servisní prohlídka zahrnuje:
-ověření stavu kotle a jeho funkčnosti před servisem
-vyčištění prostoru kotle vysavačem, štětcem a tlakovým vzduchem,
-vyčistěním, vypráním, odvápěním výměníku kotle speciální čistící pumpou, (používáme vždy orig. čistící prostředky doporučené výrobcem)
-vyčištění filtrů, vypuštění otopné vody z kotle, doplnění tlaku v expanzní nádrži na hodnoty udané výrobcem, pokud je u kotle zásobník s expanzní nádrží na TUV, doplnění tlaku také této nádrže na předepsaný tlak
-demontáž hořákové sestavy, vyčištění nerezovým kartáčem, proplach za mokra v čistícím roztoku
– vyčištění sifonu kondenzátu
-vyčištění ventilátorů
-očištění elektrod hořáku a zhodnocení jejich stavu, s možností preventivní výměny
-odstranění netěsností v hydraulickém systému kotle, popř. oprava nalezených problémů po dohodě s majitelem
-zpětná montáž, natlakování top. soustavy, tlaková zkouška, kontrola funkčnosti + zhodnocení výsledku servisní prohlídky
-seřízení výkonů pomocí analyzátoru spalin
-kontrola funkce bezpečnostních systémů kotle (pojistky zpětného tahu spalin u komínových kotlů/ohřívačů vody)
-kontrola těsnosti plynových armatur detektrorem úniku plynu
-u komínových spotřebičů (typu B) kontrolu úniku spalin detektorem CO , měření emisí CO neředěného ve zplodinách, měření komínového tahu+ provedení 4 Pa testu
-jestli že je nutné provést úkony nad rámec servisní prohlídky, jsou vždy konzultovány předem s majitelem
-při řešení problémů, příkladem je třeba vyčištění a odvápnění bojleru doporučíme nejschůdnější řešení
– materiálové náklady patřící k servisní prohlídce jsou: těsnění pod hořák, těsnění, které jsou na rozebíraných spojích kotle. (každý výrobce tyto výměny požaduje ale především zajišťují bezpečnost provozu kotle).
Vždy používáme pouze originální díly ale i tak se nejedná o žádné vysoké položky. Samozřejmostí je ponechání starých dílu majiteli kotle pro kontrolu.
-při servisu kotle postupujeme dle pokynů výrobce a nejlepšího vědomí a svědomí. Při záručních opravách používáme vždy originální díly.

Pokud vám někdo provádí servis za 10 minut, je schopen jen lehce ověřit stav ale rozhodně nemůže provést povinné úkony nutné při servisní prohlídce. Žádný z povinných úkonů se za tento čas nedá provést! Tím přímo ohrožuje funkčnost zařízení a pochopitelně i vaše zdraví.