PK 20

Pyrolytický teplovodní kotel teplovodní kotle na tuhá paliva.

Teplovodní pyrolytický kotel na tuhá paliva (s dochlazovací smyčkou)

jmenovitý výkon kotle 20 kW

Pyrolytický kotel ROJEK PK 20 na ruční přikládání je určen ke spalování palivového dřeva – kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 – 18 MJ/kg, nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 – 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 – 20 MJ/kg.

Kotel je certifikován ve Třídě 3 dle ČSN EN 303 -5.

Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

Přednosti pyrolytických kotlů PK:

● Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé – odklopením horních přikládacích dvířek

● Větší objem spalovací komory (130 l)

● Vysoká účinnost 90, 1 %

● Kotle splňují Třídu 3 dle ČSN EN 303 – 5

● Max. délka polenového dřeva 530 mm

● Delší doba vyhoření spalovací komory až 9 – 12 hod. při jmenovitém výkonu na dřevo

● Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany

● Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli – spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm.

Regulátor je vybavený programem zPID

Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody.

Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle.

Kotel lze doplnit o nadřazenou regulaci (CS 431n, CS 430, CS 407n, CS 408n, CS 409n), která je od stejného výrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruční přikládání řady ROJEK PK doporučujeme provozovat s akumulačními nádržemi ROJEK o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody.

Minimální doporučený objem akumulační nádrže ke kotli ROJEK PK 20 je 800 l.

Tyto kotle splňují ECODESIGN na palivo dřevo a hnědé uhlí Ořech 1.

Na tyto kotle lze žádat „Kotlíkovou dotaci“ SVT 21207.