Kontroly kotlů na tuhá paliva

S koncem roku se přiblížil termín pro povinné revize kotlů na pevná paliva. Vyplývá to ze zákona o ochraně ovzduší, podle kterého každý majitel/provozovatel kotle je povinen si nechat zkontrolovat technický stav kotle a nechat si vystavit na tuto kontrolu doklad.

Naše firma provádí kontroly kotlů firmy Rojek. Kontaktní tel: 777 832 302