HERCULES Condens. 32 kW ABT

Topenář - Trutnov, Náchod
  • Elektronické zapalování a hlídání plamene
  • Plná plynulá elektronická modulace řízená mikroprocesorem
  • Elektrické krytí IPX5D
  • Jedna  zóna radiátorová a jedna zóna podlahová v základní výbavě
  • Ekvitermní regulace v základní výbavě
  • Vyrovnávací expanzní nádoba TUV v základní výbavě
  • Možnost doplňkového ohřevu TUV pomocí solární energie
  • Možnost cirkulace TUV po instalaci rozšiřující sady do kotle
  • Možnost nezávislého zónového vytápění
  • Třída NOx - 5

Immergas HERCULES Condensing 32 kW ABT je stacionární kondenzační plynový kotel s uzavřenou spalovací komorou a nuceným  odvodem spalin o tepelném výkonu 6 - 32 kW  ABT, určený k vytápění a výrobě TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 120 litrů. Kotel kombinuje výhody kondenzační technologie s možností systému nezávislých topných zón. Kotel je uspořádán vertikálně, ve vrchní části je spalovací komora, ve spodní části se nachází nerezový zásobník TUV. Díky elektronickému vybavení, lze připojit řídicí jednotku Super CAR, díky které  je možné monitorování kotle, dálkové ovládání a ekvitermní regulace. Kotel je z výroby již vybaven   digitální zónovou centrálou včetně  oběhových čerpadel a směšovacích ventilů. Dále je možné provozovat jednu nezávislou radiátorovou zónu a dvě na sobě nezávislé podlahové topné zóny.  Zásobník TUV po připojení speciální solární sady (volitelné) je možné dohřívat solární energií.