ENBRA CD HS, ENBRA CD/Z40S

Topenář - Trutnov, Náchod

Kondenzační stacionární premixový kotel ENBRA CD HS, ENBRA CD/Z40S

Stacionární kondenzační premixový kotel pro topení a přípravu TV v externím zásobníku (ENBRA CDHS),
nebo v integrovaném nerezovém zásobníku 40l (ENBRA CD/Z40).

Výkonové varianty 24, 28 a 34 kW.